Ter Linde.JPG

Boomgaard Ter Linde

 

PUUR betrekt een groot deel van haar appels en peren al jarenlang van Boomgaard Ter Linde, een biologisch-dynamisch werkend fruitbedrijf in het Zeeuwse Oostkapelle. Piet Korstanje en Heleen van Elsacker telen daar op ruim 17 hectare vooral appels en peren.

 

De boomgaard
In de boomgaard groeien veel appel- en perenrassen: Colina, Alkmene, Topaz en Elstar, Conférence en Gieser Wildeman. Om de wind te breken, zijn rondom de boomgaard hagen geplant, afgewisseld met struiken als kornoelje, egelantier, sleedoorn en hazelaar. Dit verbetert het microklimaat in de boomgaard en biedt ruimte aan nuttige insecten als zweefvliegen, sluipwespen, roofwantsen en oorwormen. Ook zijn rozen, vaste planten en kruiden aangeplant tussen de bomen en de grasstroken groeien wat langer door om klaver de kans te geven in bloei te komen. Al deze maatregelen maken de boomgaard gevarieerder en zorgen er voor dat schadelijke insecten minder snel tot een plaag uitgroeien.

 

Bijen
Vlakbij het erf staat een bijenstal. Daar worden de bijen naar hun aard verzorgd. De bijenvolken bouwen bijvoorbeeld zelf hun raat. Vanzelfsprekend hebben ze tijdens de fruitbloei van half april tot half mei een drukke tijd.

 

Teeltwijze
De basis voor de bemesting van de boomgaard vormt de stalmest van Boerderij Ter Linde. Deze mest verteert tot compost en wordt in het najaar of vroege voorjaar onder de bomen uitgereden. Waar nodig wordt dit aangevuld met kippenmest. Van november tot april wordt er gesnoeid en vanaf het vroege voorjaar wordt er onder de bomen geschoffeld. Na de bloesemtijd wordt het teveel aan vruchtjes met de hand weggenomen. Dit uitdunnen in juni en juli zorgt ervoor dat de vruchten goed kunnen uitgroeien. Bovendien ontlast het de boom, zodat deze ook weer bloemknoppen voor volgend jaar aanlegt. Dan is de boomgaard klaar om vrucht te gaan dragen.

 

Koelen & sorteren
Al het fruit van Boomgaard Ter Linde wordt op eigen bedrijf gekoeld en gesorteerd. Direct na de oogst. Tot in mei van het volgende jaar wordt er wekelijks gesorteerd om de bestellingen voor de groothandels in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Scandinavië gereed te maken.

 

Demeter-keurmerk
De producten van Boomgaard Ter Linde zijn geteeld volgens de biologisch-dynamische landbouwmethodes. Biologisch-Dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter-keurmerk. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Stichting Demeter.